III Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów | Wydział Prawa i Administracji

III Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów

forum

III Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów
Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje

13. kwietnia 2018 r. Wydział Prawa i Administracji

 

PROGRAM

Część pierwsza: 13:30-15:30, s. 2042

Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium: dr hab., prof. UG Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, WPiA UG

dr Radosław Zych (US) — Lex jako umowa społeczna. Uwagi na podstawie D. 1.3.1 oraz twórczości Marcusa Tuliusa Cicero

mgr Arkadiusz Sobiech (UMCS) Problem definicji „chcącego" na tle reguły volenti non fit iniuria

mgr Tymoteusz Mikołajczak (US) —Communis opinio, fama, error communis. Z genealogii argumentu z powszechnej opinii we wczesnym ius commune

dr Jakub Szczerbowski (SWPS) — Znaczenie łacińskiej terminologii prawniczej dla współczesnego dyskursu o znaczeniu prawnym umów i rozliczeń opartych o technologię łańcucha bloków

Przerwa kawowa

Część druga: 16:00-17:30, s. 2042

mgr Joanna Kulawiak-Cyrankowska (UŁ) — Ut eleganter Horatius definit? O pewnej definicji i jej późniejszej karierze

dr Adam Świętoń (UWM) Elementy rzymskiego prawa klasycznego w prawie rzymsko-holenderskim na przykładzie rozważań o naturze rzeczy zawartych w Het Rooms-Hollands Regt  Simona van Leeuwena

dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) – Znaczenie communis usus loquendi przy interpretacji dyspozycji testamentowych

dr hab. Aldona Rita Jurewicz (UWM) – Omnis definitio (?) in iure civili periculosa est. Definiowanie pojęć w prawie (rzymskim)

plakat

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 kwietnia 2018 roku, 10:02