Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce”. | Wydział Prawa i Administracji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce”.

prawne aspekty

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z działalnością gospodarczą z udziałem Skarbu Państwa, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, prawników, praktyków oraz studentów prawa, administracji i ekonomii ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:10 na Wydziale Prawa i Administracji UG (Audytorium C). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: robert.obrzud@prawo.ug.edu.pl - w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 roku.

Zgłaszając uczestnictwo prosimy o podanie: imię i nazwisko, nazwę instytucji, z której uczestnik pochodzi (afiliacja). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą e-mail: robert.obrzud@prawo.ug.edu.pl lub telefoniczny: +48 48 605 86 45 46 (w godzinach od 8:00 do 16:00).

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone referaty oraz zgłoszone przez uczestników konferencji artykuły.

                W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Program konferencji

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku, 15:57