PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) | Wydział Prawa i Administracji

PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

ProUG
Wydział Prawa i Administracji uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.
 
footer
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 września 2018 roku, 13:37