Rekrutacja do programu Erasmus+ American University of Central Asia (AUCA) | Wydział Prawa i Administracji

Rekrutacja do programu Erasmus+ American University of Central Asia (AUCA)

erasmus+

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego /

American University of Central Asia (AUCA)

Akcja KA 107 2018

 

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Uniwersytet American University of Central Asia (AUCA), w ramach umowy dwustronnej
 3. Termin wyjazdu: kwiecień 2019 r. (zakończenie najpóźniej do 30 kwietnia 2019).
 4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 6. Ilość miejsc: 1 (jedno)

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

dr hab. Anna Jurkowska - Zeidler, prof. UG, Prodziekan ds. Studenckich i Nauki, Przewodniczący

dr hab. Edvardas Juchnevicius, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Członek komisji

dr Przemysław Panfil, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Sekretarz

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do AUCA od 11.03.2019 do 14.03.2019
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój 3012, mgr Wioletta Jeznach. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 15 marca 2019 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Autorstwo obcojęzycznych publikacji naukowych, w szczególności w języku angielskim.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów AUCA (15 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 5. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

Metoda oceny i selekcji kandydatów

Ocena i selekcja kandydatów nastąpi na podstawie złożonej dokumentacji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 marca 2019 roku, 9:55