fbpx Rekrutacja do programu Erasmus+ | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rekrutacja do programu Erasmus+

Rekrutacja do programu Erasmus+

banner

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego /

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moskwa, Rosja)

Akcja KA 107

 

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Financial University under the Government of the Russian Federation (FU) w Rosji, w ramach umowy dwustronnej
 3. Termin wyjazdu: grudzień 2019 r. (zakończenie najpóźniej do 31 grudnia 2019).
 4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 6. Ilość miejsc: 4 (cztery)

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji, Przewodniczący

dr Rafał Mroczkowski, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Członek komisji

dr hab. Tomasz Widłak, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Sekretarz

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do FU (Moskwa): od 15 do 17 października 2019 r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój 3012, mgr Wioletta Jeznach. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 18 października 2019 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Autorstwo obcojęzycznych publikacji naukowych, w szczególności w języku rosyjskim oraz języku angielskim.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów FU (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego – wykład powinien uwzględniać problematykę kierunku studiów pt. „International Finance”
 3. Udokumentowane doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.
 4. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 5. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

Metoda oceny i selekcji kandydatów

Ocena i selekcja kandydatów nastąpi na podstawie złożonej dokumentacji.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 października 2019 roku, 13:33