fbpx Rekrutacje do programu Erasmus | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rekrutacje do programu Erasmus

Rekrutacje do programu Erasmus

banner

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego /

Caspian Public University (CPU) w Kazachstanie

Akcja KA 107

 

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Caspian Public University w Kazachstanie, w ramach umowy dwustronnej
 3. Termin wyjazdu: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 (zakończenie najpóźniej do 30 kwietnia 2020).
 4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 6. Ilość miejsc: 1 (jedno)

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

             dr hab. Piotr Uziębło, Prof. UG, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych, Przewodniczący

dr hab. Edvardas Juchnevicius, Prof. UG, na Wydziale Prawa i Administracji, Członek komisji

dr Damian Cyman, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Sekretarz

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do Caspian Public University: od 28 do 30 stycznia 2020 r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój 3012, mgr Wioletta Jeznach Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 31 stycznia 2020 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Autorstwo obcojęzycznych publikacji naukowych, w szczególności w języku rosyjskim oraz języku angielskim.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów Caspian Public University (15 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Udokumentowane doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.
 4. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 5. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

Metoda oceny i selekcji kandydatów

Ocena i selekcja kandydatów nastąpi na podstawie złożonej dokumentacji.


Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego /

Kyushu University (KU) w Japonii

Akcja KA 107

 

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Kyushu University (KU) w Japonii, w ramach umowy dwustronnej
 3. Termin wyjazdu: w roku akademickim 2019/2020 albo 2020/2021 (zakończenie najpóźniej do 31 grudnia 2020).
 4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 6. Ilość miejsc: 1 (jedno)

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

dr hab. Piotr Uziębło, Prof. UG, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych, Przewodniczący

dr hab. Edvardas Juchnevicius, Prof. UG, na Wydziale Prawa i Administracji, Członek komisji

dr Damian Cyman, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Sekretarz

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do Kyushu University (KU) w Japonii: od 28 do 30 stycznia 2020 r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój 3012, mgr Wioletta Jeznach. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 31 stycznia 2020 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Autorstwo obcojęzycznych publikacji naukowych, w szczególności w języku rosyjskim oraz języku angielskim.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów Kyushu University (KU) w Japonii (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Udokumentowane doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.
 4. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 5. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

Metoda oceny i selekcji kandydatów

Ocena i selekcja kandydatów nastąpi na podstawie złożonej dokumentacji.


Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego /

O.P. Jindal Global University (JGU) w Indiach

Akcja KA 107

 

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: O.P. Jindal Global University (JGU) w Indiach, w ramach umowy dwustronnej
 3. Termin wyjazdu: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 (zakończenie najpóźniej do 31 grudnia 2020).
 4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 6. Ilość miejsc: 1 (jedno)

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

dr hab. Piotr Uziębło, Prof. UG, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych, Przewodniczący

dr hab. Edvardas Juchnevicius, Prof. UG, na Wydziale Prawa i Administracji, Członek komisji

dr Damian Cyman, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Sekretarz

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do O.P. Jindal Global University: od 28 do 30 stycznia 2020 r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój 3012, mgr Wioletta Jeznach Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 31 stycznia 2020 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Autorstwo obcojęzycznych publikacji naukowych, w szczególności w języku rosyjskim oraz języku angielskim.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów O.P. Jindal Global University (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Udokumentowane doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.
 4. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 5. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

Metoda oceny i selekcji kandydatów

Ocena i selekcja kandydatów nastąpi na podstawie złożonej dokumentacji.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 stycznia 2020 roku, 15:26