fbpx nauka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

obrazek

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się publikacja upamiętniająca myśl Profesora Wacława Dawidowicza - twórcy Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego, wybitnego Badacza nauk prawno-administracyjnych, Nauczyciela i Humanisty, pierwszego kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1971-1983.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Rada Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uchwałą z dnia 25 kwietnia 2022r. nadała Panu mgr Szymonowi Pawłowi Mosiowi stopień naukowy doktora nauk prawnych.

W dniach 4-8 kwietnia 2022r. czterech pracowników Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego - dr hab. Edward Juchniewicz, dr Damian Cyman, dr Przemysław Panfil i dr Szymon Obuchowski gościło na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Safaryka w Koszycach podczas wyjazdu zorganizowanego w ramach programu Erazmus +.

Raporty z wyników ankiet - zakres ujawnianych danych. 

Odpowiedź na pytania studentów. 

 

Miło nam poinformowac, że przebywajacy w roku akademickim 2021/2022 na urlopie naukowym dr Łukasz Cora odbywa jako Visting Research Fellow międzynarodowy staż naukowo-badawczy w Institute of Advanced Legal Studies, University of London. Tematem prowdzonych badań jest " Comparative verifiction of evidence in a criminal procedure ".

Wsród Laueratów Grantów i Konkursów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki znależni się pracownicy naszego Zakładu :

1. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG OPUS 21 " Nowe fizykochemiczne metody ujawniania śladów daktyloskopijnych, jako kryminalistyczne narzędzie zwiększania efektywności wykrywalności przestępstw w procesie karnym."

Miło nam poinformowac, że przebywajacy w roku akademickim 2021/2022 na urlopie naukowym dr Łukasz Cora odbywa jako Visting Research Fellow międzynarodowy staż naukowo-badawczy w Institute of Advanced Legal Studies, University of London. Tematem prowdzonych badań jest " Comparative verifiction of evidence in a criminal procedure ".

Wsród Laueratów Grantów i Konkursów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki znależni się pracownicy naszej Katedry :

1. dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG OPUS 20 " Optymalny model wykorzystania transmisji audiowizualnej w procesie karnym – między efektywnością postępowania a gwarancjami jego uczestników."