fbpx nauka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

W najnowszym tomie "Prawa Morskiego", periodyku naukowego wydawanego przez Komisję Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, w którym publikowane są artykuły wybitnych specjalistów prawa morskiego i prawa morza, ukazał się artykuł autorstwa dr. hab. Wojciecha Wiewiorowskiego (Katedra Informatyki Prawniczej) i dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej (Katedra Prawa Morskiego) pt. "Unijne prawo konkurencji wobec porozumień w transporcie morskim na przełomie dekad".

Z przyjemnością informujemy, że wydziałowy periodyk naukowy: „Financial Law Review” zgodnie z ogłoszonym nowym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uzyskał 70 punktów.

okładka

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka pt. „Seppuku jako przykład procesu normatywizacji zwyczaju w prawie japońskim” której autorką jest Luiza Kliczkowska, prawniczka, absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także stała współpracowniczka Centrum Studiów Azji Wschodniej.

okładka

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka pt. „Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury”, której autorem jest dr Andrzej Moś- radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie.

Pracownicy WPiA oraz doktorant Szkoły Doktorskiej NHiS Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG, dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG oraz mgr Dominik Damian Mielewczyk, zostali zaproszeni do międzynarodowego projektu badawczego pt.

okładka

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o. o. w Warszawie ukazał się System prawa administracyjnego procesowego, Tom IV. Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, Warszawa 2021 pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Matana.

okładka

Ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach organizowanych przeze Prof. Jerzego Zajadło oraz dr hab. Tomasza Widlaka prof. UG seminarium "Judicial Character in Hard Times" jutro (czwartek 27 maja) o godz. 16:00 (MS Teams). Gościem i prelegentem będzie Profesor Amalia Amaya Navarro (National Autonomous University of Mexico oraz Edinburgh Law School). Tytuł wystąpienia Prof. Amaya Navarro brzmi: "Virtue, legal reasoning and judicial ethics".

Serdecznie zapraszamy !

 

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka pod redakcją prof. 

250Nakładem Wydawnictwa Brill | Nijhoff ukazała się monografia dr. hab. Michała Gałędka, prof. UG pt. „National Tradition or Western Pattern? Concepts of the New Administrative Systems for the Congress Kingdom of Poland (1814-1815)”.