fbpx Program studiów | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Program studiów

Program studiów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 czerwca 2015 roku, 9:32

 

Tryb: niestacjonarny

Czas trwania: 4 lata

Język: angielski

I rok

Zajęcia obowiązkowe:

General methodology of research – 8 godzin

Methodology of historical, dogmatic, and theoretical legal research - 18 godzin

Philosophy / Economics – 30 godzin

Introduction to the English Legal Terminology – 20 godzin

Konsultacje z opiekunem naukowym – 15 godzin

 

Zajęcia fakultatywne:

Workshop: Editing scientific publication – 8 godzin

Workshop: Methodology of teaching – 8 godzin

Ewentualnie: wykład (-y) gościnny (-e)

 

Praktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – 10 godzin

 

Cele: sprecyzowanie tematu pracy i przygotowanie jej koncepcji (ew. planu)

 

II rok

 

Zajęcia obowiązkowe:

Seminarium kierunkowe – Contemporary problems of science:

1. History of law and political and legal doctrines  – 10 godzin

2. Criminal law - 10 godzin

3. Administrative law – 10 godzin

4. Constitutional law – 10 godzin

Comparative law – 20 godzin

Konsultacje z opiekunem naukowym – 15 godzin

 

Zajęcia fakultatywne:

Workshop: using data bases – 10 godzin

Workshop: intellectual property protection in academic research - 10 godzin

 

Ewentualnie: wykład (-y) gościnny (-e)

 

Praktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – 10 godzin 

 

Cele: przygotowanie wstępnej bazy bibliograficznej rozprawy; przygotowanie rozdziału lub jego części (ewentualnie także przygotowanie opracowania do publikacji (np. artykułu, glosy, recenzji))

III rok

Zajęcia obowiązkowe:

Seminarium kierunkowe – Contemporary problems of science:

1. Civil law – 10 godzin

2. Financial law – 10 godzin

3. Criminal trial law – 10 godzin

4. Administrative proceedings law – 10 godzin

5. Public international law – 10 godzin

6. Environmental law – 10 godzin

7. Intellectual property law – 10 godzin

Konsultacje z opiekunem naukowym – 15 godzin

 

Zajęcia fakultatywne:

Workshop: legal logic, rhetoric and theory of argumentation – 8 godzin

Workshop: economic analysis of law - 8 godzin

 

Ewentualnie: wykład (-y) gościnny (-e)

 

Praktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – 10 godzin

 

Cele: przygotowanie dalszych rozdziałów (ewentualnie także przygotowanie opracowania do publikacji (np. artykułu, glosy, recenzji))

 

IV rok

Zajęcia obowiązkowe:

Seminarium kierunkowe – contemporary problems of science:

1. Civil trial law – 10 godzin

2. Commercial law and European private law– 10 godzin

3. Maritime law – 10 godzin

4. Public economic law – 10 godzin

5. Labour law – 10 godzin

6. EU law – 10 godzin

7. Theory and philosophy of law and human rights law – 10 godzin

Konsultacje z opiekunem naukowym – 15 godzin

 

Praktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – 10 godzin

 

Cele: zakończenie rozprawy doktorskiej i przygotowanie do obrony