fbpx Rekrutacja i opłaty | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja i opłaty

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 marca 2017 roku, 9:55

 

Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa w języku angielskim (studia 4-letnie) na rok akademicki 2016/2017

Termin i miejsce składania dokumentów: do 30 kwietnia br., od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 - 14, w pokoju 2060 na Wydziale Prawa i Administracji UG, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk.

Uchwała nr 18/16
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017

 

Opłata roczna dla obywateli państw członkowskich UE oraz państw członkowskich EFTA i członków ich rodzin wynosi 10 000 PLN.

  • Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności określa Zarządzenie Rektora nr 26/R/16

Dokumenty:

- Druk podania na studia doktoranckie (plik do pobrania w formacie docx)


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 30/R/15 dodatkowa bezzwrotna jednorazowa opłata w I roku studiów (dla obywateli państw spoza UE lub państw członkowskich EFTA) wynosi 200 EUR.

Załaczniki