Practical English for Lawyers | Wydział Prawa i Administracji

Practical English for Lawyers

ŁK
piątek, 24 marca 2017 roku, 15:16

reklama

Wydział Prawa i Administracji UG oferuje wszystkim swoim studentom, doktorantom i pracownikom bezpłatny roczny kurs prawniczego języka angielskiego "Practical English for Lawyers", który odbywa się w formie e-learningu na platformie http://elearning.beck.pl/. Możliwość udziału w tym kursie to efekt współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwem C.H. Beck. Udział w kursie, a także jego pozytywne zakończenie, wiąże się z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział. Poziom językowy kursu to B1/B2. Korzystać z kursu można w dowolnym czasie i trybie, gdyż nie ma w nim żadnych terminów zajęć. Można przejść cały kurs w dwa miesiące wakacji albo podzielić materiał na cały rok akademicki. Nie ma negatywnych konsekwencji nieukończenia kursu. Liczba miejsc na kursie nie jest ograniczona.

Zapisy studentów i doktorantów na kurs odbywają się począwszy od 24 września 2016 r. na portalu edukacyjnym UG "Mestwin" (https://pe.ug.edu.pl/). Zapisy dla pracowników polegają na wysłaniu maila na adres e-learning@prawo.ug.edu.pl z podaniem imienia, nazwiska i adresu email, na który mają przyjść dane dostępowe.

Zapisu na dany rok akademicki można dokonać w jednej z trzech tur:

  • do 10 października,
  • do 10 lutego,
  • do 10 czerwca.
UWAGA: z powodu prac związanych z wprowadzaniem systemu USOS (zastępuje system FAST) zapisy zostają tymczasowo wstrzymane. Więcej informacji podamy na początku kwietnia 2017 r.
 
Dostęp do kursu zostanie przyznany poprzez przesłanie na podany adres email danych dostępowych niezwłocznie po zakończeniu bieżącej fazy zapisów.

Dostęp w każdym przypadku będzie trwał wyłącznie do końca roku akademickiego, w którym nastąpił zapis.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem e-learning@prawo.ug.edu.pl.