fbpx Rekrutacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rekrutacja

Rekrutacja

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 września 2018 roku, 12:09
Terminy rekrutacji

W bieżącym roku akademickim nabór na kurs prawa amerykańskiego nie jest prowadzony.

W roku akademickim [...........] rekrutacja na kurs prawa amerykańskiego zakończy się z dniem [...] listopada lub z chwilą wyczerpania limitu miejsc. W przypadku gdy limit miejsc nie zostanie wypełniony, możliwe jest przedłużenie terminu rekrutacji.

Informacja o zakończeniu rekrutacji na dany rok akademicki zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Prawa Amerykańskiego a osoby, które dokonały zapisu na kurs prawa amerykańskiego zostaną zawiadomione o zakończeniu rekrutacji drogą mailową.

W kursie prawa amerykańskiego organizowanym przez Szkołę Prawa Amerykańskiego mogą brać udział zarówno studenci, jak i absolwenci Uniwersytetu oraz innych uczelni.

 

Opłata

Opłata za kurs prawa amerykańskiego w nadchodzącym roku akademickim wynosi: [wysokość opłaty na przyszły rok akademicki nie została jeszcze ustalona].

Opłata za kurs prawa amerykańskiego, po uprzednim uzyskaniu zgody, może być rozłożona na dwie raty (wniosek taki można wnieść w drodze mailowej na adres Szkoły). W razie wyrażenia zgody na rozłożenie opłaty na raty pierwsza rata w kwocie [...] zł płatna jest do dnia [...] r., zaś druga rata w kwocie [...] zł powinna zostać uiszczona do dnia [...] r.

Opłatę za kurs prawa amerykańskiego należy uiścić przelewem na numer rachunku bankowego Uniwersytetu Gdańskiego:

Uniwersytet Gdański
35-1240-1271-1111-0000-1492-53-88
z zaznaczeniem tytułu: S065-17 kurs prawa amerykańskiego

 

Zapisy

Celem zapisania się na kurs prawa amerykańskiego należy uzupełnić o dane osobowe i podpisać umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański i doręczyć ją - pocztą, osobiście, przez osobę trzecią - do Sekretariatu Katedry Prawa Administracyjnego p. 3012 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG (ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk). Treść umowy dostępna jest poniżej (w formacie pdf).

Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za kurs prawa amerykańskiego najpóźniej do dnia zakończenia rekrutacji i przesłać na adres e-mail Szkoły Prawa Amerykańskiego sal@prawo.ug.edu.pl kopię potwierdzenia zapłaty.

 

Uwaga! Kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Szkołę Prawa Amerykańskiego w danym roku akademickim odbędzie się jedynie w przypadku zgłoszenie się wystarczającej liczby osób koniecznej do pokrycia kosztu organizacji kursów. W przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników kurs zostanie odwołany. Wówczas uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, a uiszczona opłata podlegać będzie zwrotowi.

 

UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE: