fbpx Aktualności | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Aktualności

Aktualności

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 sierpnia 2019 roku, 13:14

Kolejne rozdanie dyplomów absolwentom Szkoły Prawa Niemieckiego za nami !

W dniu 13 kwietnia 2019r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczystość zakończenia XX edycji Szkoły Prawa Niemieckiego połączona z inauguracją nowej edycji XXI. Dyplomy ukończenia kursu Szkoły Prawa Niemiewckiego wręczyła absolwentom Prodziekan dr hab. Anna Maria Jurkowska - Zeidler, prof. UG wraz z p.o. Kierownika Szkoły Prawa Niemieckiego mgr. Robertem Obrzud. Stypendium w wysokości 14.400 Euro na studia LL.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kolonii otrzymała Pani Justyna Symber.

Słuchacze kursu w semestrze zimowym uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku, a następnie spędzili dwa tygodnie na wyjeździe studyjnym na  Rechtswissenschaftliche Fakultät Universität zu Köln. Podczas pobytu w Kolonii brali udział w intensywnych zajęciach naukowo - językowych, a po wykladach uczestniczyli w programie kulturalnym. W listopadzie 2018 roku studenci przystąpili do egzaminu końcowego weryfikującego zdobytą podczas całego kursu wiedzę. Dla najlepszego absolwenta Szkoły Prawa Niemieckiego jest przewidziana możliwość otrzymania stypendium na podjęcie studiów LL.M. w łącznej wysokości do 14.400 Euro.

obraz

***

Uroczystość rozdania dyplomów absolwentom XIX edycji Szkoły Prawa Niemieckiego połączona z inauguracją kolejnej edycji Szkoły

W kwietniu 2018 roku Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Oktawian Nawrot profesor nadzwyczajny wręczył dyplomy absolwentom Szkoły Prawa Niemieckiego. Oto fotorelacja z wydarzenia:

1

2

3

4     5  6     7

8   10

11

 

***

Uroczystość zakończenia XVIII edycji Szkoły Prawa Niemieckiego

W czerwcu 2017 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Jakub Stelina profesor nadzwyczajny wręczył dyplomy ukończenia absolwentom Szkoły Prawa Niemieckiego. Fotorelacja:

Fot.1

Fot.2

Fot. 3

***

Uroczystość zakończenia XVII edycji Szkoły Prawa Niemieckiego

W kwietniu 2016 roku odbyło sie uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Jakub Stelina profesor nadzwyczajny wręczył dyplomy absolwentom.

Fotorelacja:

Zdjęcie zbiorowe

 

Wręcznie dyplomu Panu Michałowi Spodniewskiemu

***

Uroczystość zakończenia XVI edycji Szkoły Prawa Niemieckiego

Szkoła Prawa Niemieckiego

W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Szkoły Prawa Niemieckiego. Pan Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG, dr hab. Jakub Stelina wręczył dyplomy absolwentom.

Słuchacze kursu w semestrze zimowym uczestniczyli w zajęciach  na Wydziale Prawa i Administracji  w Gdańsku, a następnie spędzili dwa tygodnie na wyjeździe studyjnym na Rechtswissenschaftliche Fakultät Universität w Kolonii.  Podczas pobytu w Kolonii brali udział w intensywnych zajęciach językowych, a po wykładach uczestniczyli w programie kulturalnym. W listopadzie 2014 roku studenci przystąpili do egzaminu końcowego  weryfikującego zdobytą podczas całego  kursu wiedzę.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

XVI lecie Szkoły Prawa Niemieckiego - galeria

010203040506

***

Uroczystość zakończenia XV edycji Szkoły Prawa Niemieckiego

W dniu 11 kwietnia 2014r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczystość zakończenia XV edycji  Szkoły Prawa Niemieckiego połączona z inauguracją nowej edycji. Uroczystość licznie zaszczycili reprezentanci korporacji prawniczych : Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Joanna Zdziennicka – Wiśniewska, Wiceprezes Sądu Okręgowego Sędzia Alina Miłosz – Kloczkowska , Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Jerzy Mosek, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Marcin Derlacz, Prezes  Izby Notarialnej w Gdańsku not. Adam Wasak.

Honorowym gościem spotkania był Pan Frank Reiner z Konsulatu Generalnego w Gdańsku oraz Prof. Bernhard Kempen z  Instytutu Prawa Wschodniego w Kolonii  pełniący też funkcję przewodniczącego Związku Pracowników Szkół Wyższych w Niemczech.

Wydział Prawa i Administracji reprezentował Dziekan Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina, obecna też była prof. dr hab. Janina Ciechanowicz McLean oraz prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska. Obecna była również Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UG prof. dr hab. Danuta Olszewska.

Prof. Kempen wygłosił wykład inauguracyjny „Standards guter wissenschaftlicher Praxis" (Standardy dobrej praktyki w pracy naukowej), który wywołał ożywioną dyskusję i wymianę poglądów. Absolwenci edycji 2012/13 otrzymali dyplomy, a Pani Katarzyna Lichuszewska studentka  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  uzyskała stypendium w wysokości 14 400 Euro na studia LLM w Kolonii. Serdecznie gratulujemy !

 

XV lecie Szkoły Prawa Niemieckiego - galeria