fbpx Informacje i zgłoszenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Informacje i zgłoszenia

Informacje i zgłoszenia

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 10:51

INFORMACJA O NABORZE NA KURS w roku akademickim 2019/2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zajęcia w ramach kolejnej edycji kursu prawa niemieckiego w Szkole Prawa Niemieckiego zorganizowanej przez Institut für Ostrecht der Universität zu Köln oraz Wydział Prawa i Administracji UG. W roku akademickim 2019/2020 Szkoła organizuje kurs prawa niemieckiego w formule - STYPENDIUM 800 Euro NA PROJEKT SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO NA UNIWERYTECIE W KOLONII. Institut für Ostrecht der Universität zu Köln wspólnie z Szkołą Prawa Niemieckiego na WPiA UG zapraszają studentów wydziałów prawa i administracji do ubiegania się o stypendium na realizację projektu pt. „Szkoła prawa niemieckiego i europejskiego - stypendium na 14 dniowy pobyt w Kolonii";

Termin pobytu w Kolonii:   lipiec 2020 r.

Warunki ubiegania się o stypendium:
• Pierwszeństwo dla studentów 3, 4 lub 5 roku prawa lub administracji UG, (w przypadku wolnych miejsc także dla studentów z innych uczelni - prosimy o bezpośredni kontakt)
• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
• Ponadto osoby ubiegające się o stypendium muszę zdeklarować udział we wszystkich częściach kursu i w egzaminie końcowym oraz uroczystości rozdania dyplomów.
• Podania wraz z CV w języku polskim i niemieckim (koniecznie podać email i tel. kontaktowy) proszę przesyłać mailem na spn@prawo.ug.gda.pl.  Informacje pod numerem telefonu: 58/523 2829


Kurs adresowany jest do studentów wyższych lat prawa i administracji, doktorantów, aplikantów i praktyków zainteresowanych poznaniem systemu prawa niemieckiego i europejskiego oraz prawniczego słownictwa niemieckiego.
W trakcie zajęć uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z podstawowymi instytucjami prawa niemieckiego, a w szczególności z zagadnieniami z zakresu:
• prawa cywilnego materialnego i procesowego,
• prawa handlowego i gospodarczego
• prawa obrotu nieruchomościami,
• prawa bankowego i papierów wartościowych,
• prawa konkurencji,
• prawa upadłościowego,
• prawa europejskiego,
• prawa konstytucyjnego,
• prawa administracyjnego,
• karnego oraz
• prawa pracy.

Przebieg zajęć
Uczestnicy spotykają się na seminarium przygotowawczym (48 godzin). Zajęcia trwają od lutego do czerwca  i odbywają się w weekendy, głównie  w soboty. Zadaniem tego seminarium jest przybliżenie niemieckiej terminologii prawniczej oraz zagadnień przedstawianych podczas stypendium w Kolonii. Zajęcia w prowadzone są w języku niemieckim.
W kwietniu 2020 roku odbędzie uroczysta inauguracja Szkoły Prawa Niemieckiego połączona z rozdaniem dyplomów edycji SPN z 2019r.

W lipcu 2020 roku  słuchacze Szkoły Prawa Niemieckiego wyjeżdżają na 14-dniowe stypendium do Kolonii. Tam słuchacze wezmą udział w intensywnych zajęciach seminaryjnych (po dwa bloki tematyczne dziennie, czyli 8 godz.)odbywających się w formie wykładów połączonych z możliwością dyskusji. Dla studentów SPN strona niemiecka przygotowała również bogaty program kulturalny - wizyta w browarze, w muzeum czekolady itp. Większość kosztów wyjazdu do Kolonii pokrywa Uniwersytet w Kolonii - tj. hotel i koszty podróży do Kolonii.
Kurs kończy się egzaminem pisemnym w języku niemieckim oraz certyfikatem - termin październik 2020 r.

 

Dla najlepszego/ej absolwenta/ki PROJEKTU przewidziano możliwość ubiegania się o 18 miesięczne stypendium w Kolonii na projekt LLM w wysokości 800 Euro /miesięcznie.

Opłata za cały kurs zależeć będzie od ilości uczestników oraz statusu (student/aplikant/praktyk).

Studenci WPiA UG (Opłaty dotyczą roku akademickiego 2018/2019):
- 750 PLN płatne do dnia 20 lutego 2019r. - I rata
- 750 PLN płatne do dnia 20 kwietnia 2019r. - II rata

Pozostali uczestnicy:
- 1000 PLN płatne do dnia 20 lutego 2019r. - I rata
- 1000 PLN płatne do dnia 20 kwietnia  2019r. - II rata

Dowody wpłat proszę przesyłać mailem.

Numer konta UG:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

z dopiskiem "S047 - 19 oraz imię i nazwisko-Szkoła Prawa Niemieckiego"

Zgłoszenia czyli  CV i list motywacyjny w języku polskim i niemieckim  wraz z mailem i nr kontaktowym proszę przesyłać mailem  spn@prawo.ug.gda.pl

Kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego
dr Arkadiusz Wowerka
 

Kontakt:  spn@prawo.ug.edu.pl