fbpx Wymiana studencka | Wydział Prawa i Administracji

Wymiana studencka | Wydział Prawa i Administracji

Wymiana studencka

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 września 2016 roku, 19:34

Współpraca Międzynarodowa na Wydziale Prawa i Administracji UG w zakresie dydaktycznym skupia się przede wszystkim wokół dwóch podstawowych Programów:

1. Erasmus Plus - w ramach którego odbywają się wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Więcej szczegółów na stronie Erasmus.

2. Polish and International Legal Studies Programme, będącego autorskim programem studiów anglojęzycznych Wydziału Prawa i Administracji UG, w którym biorą udział studenci przyjeżdżający z uczelni partnerskich w ramach Erasmus Plus oraz innych programów, a także studenci Wydziału Prawa i Administracji UG. Program PILSP funkcjonuje od roku akademickiego 2008/2009. Więcej szczegółów na stronie PILSP 

 

Pełnomocnik Dziekana


Funkcję Pełnomocnika Dziekana WPiA UG ds. współpracy międzynarodowej i wymian studentów (Wydziałowy koordynator Erasmus) pełni dr Tomasz Widłak z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.

Pokój: 3033

E-mail: tomasz.widlak@prawo.ug.edu.pl

Dyżur w sprawach dotyczących programów Erasmus: zobacz godziny konsultacji

Poprzedni Pełnomocnicy - Koordynatorzy Erasmus:

1. Dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

2. Dr Wojciech Wiewiórowski