fbpx Praktyki zawodowe | Wydział Prawa i Administracji

Praktyki zawodowe | Wydział Prawa i Administracji

Praktyki zawodowe

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 marca 2014 roku, 14:54

Program LLP-Erasmus, poza głównym modułem umożliwiającym studentom odbycie części programu studiów za granicą oferuje także możliwość wyjazdu na studenckie praktyki zawodowe.

Wyjazd na praktyki odbywa się według następujących zasad:

  • Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus. W przypadku studentów Wydziału Prawa i Administracji UG preferowana jest renomowana zagraniczna firma prawnicza, która jest w stanie dać rękojmię prawidłowego przeprowadzenia praktyki oraz objęcia praktykanta niezbędną opieką podczas jego pobytu na stypendium;
  • Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
  • Student zobowiązany jest sam wyszukać sobie odpowiednią instytucję, która będzie gotowa podpisać porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim dotyczące jego praktyki.
  • Liczba studentów, których Wydział może wysłać na praktykę w danym roku akademickim jest ograniczona i ustalana co roku przez Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów UG. W przypadku większej liczby osób chętnych do wyjazdu na praktyki niż liczba przewidzianych dla Wydziału miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, stosując odpowiednio zasady naboru na wyjazdy na uczelnie partnerskie w celu odbycia części studiów za granicą.
  • Student wytypowany do wyjazdu otrzyma stypendium z Programu Erasmus przeznaczone na pomoc w pokryciu kosztów utrzymania się podczas odbywania praktyki.
  • Nabór na praktyki Erasmus jest ogłaszany raz w roku przez wydziałowego koordynatora Erasmus w odpowiedzi na stosowne ogłoszenie dokonane przez Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów UG (informacja zamieszczona na stronie programu Erasmus oraz w gablocie).

W przypadku wszelkich szczegółowych pytań związanych z organizacją i przebiegiem praktyk Erasmus prosimy kontaktować się z Biurem Wymiany Zagranicznej Studentów.