fbpx Aktualności | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Aktualności

Ogłoszenia

E. Juchnevicius, WPiA
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 marca 2020 roku, 11:04

 

STAFF MOBILITY FOR TEACHING

MOBILITY WITH PARTNER COUNTRIES

 

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego /

American University of Central Asia Institution (AUCA) w Kirgistanie

Akcja KA 107

 

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku dydaktycznym lub badawczo – dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: American University of Central Asia Institution (AUCA) w Kirgistanie
 3.  w ramach umowy dwustronnej
 4. Termin wyjazdu: semestr letni 2019/2020 r. lub zimowy 2020/2021 (zakończenie najpóźniej do 31 grudnia 2020).
 5. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 6. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 7. Ilość miejsc: 3 (trzy)

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

dr hab. Piotr Uziębło, Prof. UG, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych, Przewodniczący

dr hab. Maciej Nyka, Prof. UG, na Wydziale Prawa i Administracji, Członek komisji

dr Rafał Mroczkowski, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Sekretarz

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do AUCA: od 10 do 12 marca 2020 r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój 3012, mgr Wioletta Jeznach

Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 13 marca 2020 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Autorstwo obcojęzycznych publikacji naukowych, w szczególności w języku rosyjskim oraz języku angielskim.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów AUCA (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Udokumentowane doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.
 4. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 5. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

Metoda oceny i selekcji kandydatów

Ocena i selekcja kandydatów nastąpi na podstawie złożonej dokumentacji.

________________________________

 

STAFF MOBILITY FOR TEACHING

MOBILITY WITH PARTNER COUNTRIES

 

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego /

Omski Uniwersytet Państwowy im. F. Dostojewskiego

Akcja KA 107

 

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku dydaktycznym lub badawczo – dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Omski Uniwersytet Państwowy im. F. Dostojewskiego (OmGU) w Rosji, w ramach umowy dwustronnej
 3. Termin wyjazdu: semestr letni 2019/2020 r. (zakończenie najpóźniej do 31 maja 2020).
 4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 6. Ilość miejsc: 2 (dwa)

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

dr hab. Piotr Uziębło, Prof. UG, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych, Przewodniczący

dr hab. Maciej Nyka, Prof. UG, na Wydziale Prawa i Administracji, Członek komisji

dr Rafał Mroczkowski, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Sekretarz

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do OmGU: od 10 do 12 marca 2020 r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój 3012, mgr Wioletta Jeznach

Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 13 marca 2020 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Autorstwo obcojęzycznych publikacji naukowych, w szczególności w języku rosyjskim oraz języku angielskim.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów OmGU (15 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Udokumentowane doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.
 4. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 5. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

Metoda oceny i selekcji kandydatów

Ocena i selekcja kandydatów nastąpi na podstawie złożonej dokumentacji.

___________________________________

 

STAFF MOBILITY FOR TEACHING

MOBILITY WITH PARTNER COUNTRIES

 

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego /

Tashkent State University of Law (TSU) w Uzbekistanie

Akcja KA 107

 

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku dydaktycznym lub badawczo – dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Tashkent State University of Law (TSU) w Uzbekistanie, w ramach umowy dwustronnej
 3. Termin wyjazdu: semestr letni 2019/2020 r. (zakończenie najpóźniej do 31 maja 2020).
 4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 6. Ilość miejsc: 3 (trzy)

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

dr hab. Piotr Uziębło, Prof. UG, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych, Przewodniczący

dr hab. Maciej Nyka, Prof. UG, na Wydziale Prawa i Administracji, Członek komisji

dr Rafał Mroczkowski, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Sekretarz

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do TSU: od 10 do 12 marca 2020 r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój 3012, mgr Wioletta Jeznach

Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 13 marca 2020 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Autorstwo obcojęzycznych publikacji naukowych, w szczególności w języku rosyjskim oraz języku angielskim.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów TSU (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Udokumentowane doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej.
 4. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 5. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

Metoda oceny i selekcji kandydatów

Ocena i selekcja kandydatów nastąpi na podstawie złożonej dokumentacji.

 

 

Aktualności

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 11:43

Strona w przygotowaniu