fbpx Projekt stań się konkurencyjny z UG | Wydział Prawa i Administracji

Projekt stań się konkurencyjny z UG | Wydział Prawa i Administracji

Studia podyplomowe i szkolenia dofinansowane z RPO WP

Katarzyna Małachowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 września 2019 roku, 14:28

rpo

Stań się konkurencyjny

REKRUTACJA W TRYBIE CIĄGŁYM

 

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na zajęcia w ramach projektu:

 

1.      Kurs CISCO

2.      Kurs ECDL

3.      Szkolenie z obsługi programów biurowych i księgowość

4.      Kurs języka angielskiego i niemieckiego

5.      Szkolenia zawodowe dla imigrantów z modułem języka polskiego

 

  

Komplet dokumentów prosimy składać osobiście w Biurze Projektu pok. 2081 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego lub wysłać pocztą
na adres Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 2081

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (wersja pdf.doc.)

 

Dokumenty rekrutacyjne na szkolenia:

- deklaracja zgłoszeniowa (załącznik nr 1),

- oświadczenie uczestnika (załącznik nr 2nr 3),

- zaświadczenie od pracodawcy lub wydruk z CEiDG (załącznik nr 5) - tylko dla pracowników MŚP.

 

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe:

- deklaracja zgłoszeniowa (załącznik nr 1),

- podanie (załącznik nr 4),

- oświadczenie uczestnika (załącznik nr 2nr 3),

- zaświadczenie od pracodawcy lub wydruk z CEiDG (załącznik nr 5) - tylko dla pracowników MŚP,

- 1 zdjęcie (o wymiarach 35 mm x 45 mm),

- kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (oryginał do wglądu).


Biuro projektu: 

Koordynator projektu ds. realizacji 
mgr inż. Jolanta Mrozek
e-mail: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl, tel.: 58 523 28 12, pok. 2080

Obsługa rekrutacji i bieżącej obsługi administracyjnej 
mgr Katarzyna Małachowska
e-mail: katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl, tel.: 58 523 28 29, pok. 2081

Obsługa administracyjna studiów podyplomowych: 

Studia podyplomowe „Finanse w MŚP”
mgr Natalia Bilska
e-mail: finanse@prawo.ug.edu.pl, tel.: 58 523 28 81, pok. 2064

Studia podyplomowe "Nauczanie języka polskiego jako obcego"
mgr Ewa Lubiszewska 
e-mail: ewa.lubiszewska@ug.edu.pl, tel.: 58 523 25 06, pok. 3.16

Studia podyplomowe "Prawo cywilne"
mgr inż. Oliwia Kapecka 
e-mail: sekretariat03@prawo.ug.edu.pl , tel.: 58 523 28 22, pok. 4023

Studia podyplomowe „Prawo spółek”
mgr Katarzyna Małachowska
e-mail: katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl, tel.: 58 523 28 29, pok. 2081

Studia podyplomowe „Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii”
mgr Aleksandra Kudła
e-mail: pwnt@prawo.ug.edu.pl, tel.: 58 523 28 82, pok. 2064

Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami IT” 
mgr Małgorzata Bączek
e-mail: m.baczek@ug.edu.pl, tel.: 58 523 14 23

 

 

Zespół merytoryczny projektu

Kierownik projektu - dr hab. Joanna Kruczalak Jankowska, prof. UG

Koordynator/ Główny wykonawca studiów podyplomowych „Finanse w MŚP”
dr Przemysław Panfil
tel.: 58 523 28 65

Koordynator/ Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo cywilne”
dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG
e-mail: annasylwestrzak@prawo.ug.edu.pl, tel.: 58 523 28 65

Koordynator/ Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo spółek” 
dr Bartłomiej Gliniecki
e-mail: b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl, tel.: 58 523 28 45

Koordynator / Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawa własności  intelektualnej i prawa nowych technologii” 
dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG
e-mail: m.barczewski@prawo.ug.edu.pl, tel. 58 523 29 19

Koordynator/ Główny wykonawca Studium Podyplomowego „Zarządzenie Projektami IT” 
dr Monika Woźniak 
e-mail: monika@univ.gda.pl,  tel.: 58 523 12 09; 58 523 11 41

Koordynator/ Główny wykonawca Studium Podyplomowego "Zarządzanie projektami IT" oraz szkoleń ECDL i szkoleń CISCO
prof. dr hab. Stanisław Wrycza
e-mail: swrycza@ug.edu.pl, tel.: 58 523 14 00

Koordynator/ Główny wykonawca Studium Podyplomowego "Nauczanie języka polskiego jako obcego"
dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG
e-mail: fpoal@ug.edu.pl, tel.: 58 523 26 23

Koordynator/ Główny wykonawca Kurs języka polskiego i kurs zawodowy dla imigrantów
dr Irena Chawrilska 
e-mail: irena.chawrilska@ug.edu.pl


 Z przyjemnością informujemy, że projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacji w małych i średnich przedsiębiorstwach" został wybrany do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Uczestnicy Projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, będą mogli wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia ICT (ECDL, CISCO) bądź kursy językowe.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 r.– luty 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 918 136,11 zł