fbpx Szkoła Prawa Rosyjskiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Szkoła Prawa Rosyjskiego

Szkoła Prawa Rosyjskiego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 stycznia 2021 roku, 9:02

Szkoła Prawa Rosyjskiego organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Państwową Akademią Prawa w Saratowie. Kurs adresowany jest do studentów prawa, prawników, przedsiębiorców i inwestorów. Kurs ma na celu między innymi nabycie umiejętności rozumienia i negocjowania umów z kontrahentami z Federacji Rosyjskiej. To pierwszy projekt umożliwiający szkolenie z zakresu obecnie obowiązującego systemu prawa rosyjskiego, prowadzony z udziałem wykładowców i praktykujących prawników z Rosji.

Po ukończeniu Szkoły słuchacze otrzymują zaświadczenia o jej ukończeniu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest pozytywny wynik z egzaminu końcowego.

Rekrutacja od 19.06.2019  do 10.10.2019 roku.

Wymagana znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego.

Cena: 2500 zł.  Istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Lista wykładowców:

  • Prof. dr hab. Nina Manova Kierownik Katedry Postępowania Karnego Państwowej Akademii Prawa w Saratowie.
  • Dr Aleksander Ermakov, adiunkt Katedry Postępowania Gospodarczego Państwowej Akademii Prawa w Saratowie.
  • Dr  Gieorgii Sibirtsev zaproszony wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Prawa i Ekonomii w Woroneżu.

Po ukończeniu kursu  uczestnicy otrzymają  certyfikat znajomości języka rosyjskiego wydany przez Centrum  Rosyjskiej Nauki i Kultury w Gdańsku.

Kurs rozpoczyna się od 16.11. 2019r.
Zajęcia odbywać  się będą  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Semestr 1
Организация судебной власти и правоохранительные органы РФ. Основы конституционного права РФ.
Organizacja władzy sądowej oraz organów publicznych Federacji Rosyjskiej. Podstawy prawa Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej.
8 godzin
Основы уголовного процесса и уголовного права в РФ.
Podstawy prawa karnego oraz prawa karnego procesowego w Federacji Rosyjskiej.
8 godzin
Język rosyjski prawniczy. 10 godzin
Semestr 2
Основы гражданского процесса  гражданского права  в РФ.
Podstawy prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego Federacji Rosyjskiej.
8 godzin
Основы трудового права в РФ.    
Podstawy prawa pracy Federacji Rosyjskiej.
8 godzin
Основы семейного  и наследственного права в РФ.
Podstawy prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego Federacji Rosyjskiej.
8 godzin
Основы корпоративного и договорного права в РФ.
Prawo handlowe oraz prawo umów.
8 godzin
Język rosyjski prawniczy. 10 godzin

 

W przypadku pytań lub chęci zapisania się na zajęcia uprzejmie prosimy o kontakt:
spr@prawo.ug.edu.pl

Kierownik szkoły:
Dr Wioletta Niemiec
Telefon: +48585232900
E-mail: w.niemiec@prawo.ug.edu.pl
Nr pokoju: 2074

Sekretarz szkoły:
Dr Georgii Sibirtsev
Telefon: +48 883 740 477
E-mail: geor.sibirtsev@yandex.ru   sibirtsevgeorgii@gmail.com
 

Ważne dokumenty