Polsko-Szwajcarskie Forum Prawa Prywatnego, 26.03.2024

Polsko-Szwajcarskie Forum Prawa Prywatnego

Serdecznie zapraszamy Państwa na Polsko-Szwajcarskie Forum Prawa Prywatnego (Polish-Swiss Private Law Forum), które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UG w dniu 26 marca 2024 r., a organizowane jest przez Katedrę Prawa Cywilnego.

W celu zarejestrowania udziału należy wysłać wiadomość e-mail na adres: konferencje.cywil@ug.edu.pl
W treści wiadomości prosimy wskazać Państwa dane: imię i nazwisko, afiliację (reprezentowaną uczelnię, instytut lub miejsce pracy) oraz dane do kontaktu.

Celem tego unikalnego w skali kraju wydarzenia jest promocja badań szwajcarskiego prawa cywilnego, analiza i debata o współczesnych kierunkach jego rozwoju, ocena znaczenia koncepcji funkcjonujących w prawie szwajcarskim dla krajobrazu paneuropejskiego, a także dla rozwoju współczesnego prawa polskiego i kierunków jego reformy. Forum ma stać się platformą wymiany poglądów w kwestiach aktualnych oraz rozwoju współpracy z wydziałami prawa uniwersytetów szwajcarskich.

Patronat nad Ideą objęli: Ambasador Szwajcarii w Polsce - p. Fabrice Filliez - który zaszczyci nas swoim udziałem - oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.
Udział z referatem potwierdzili już także znakomici goście ze Szwajcarii - prof. Pascal Pichonnaz z Uniwersytetu we Fryburgu, Prezes Europejskiego Instytutu Prawa oraz prof. Bénédict Winiger z Uniwersytetu Genewskiego, członek European Group on Tort Law.

Wkrótce wrócimy do Państwa z dokładnym programem wydarzenia i tematami wystąpień Gości.

 


Polsko-Szwajcarskie Forum Prawa Prywatnego

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 13:51; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 2. luty 2024 - 14:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski