Prawo w administracji i gospodarce - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Wydział Prawa i Administracji

Prawo w administracji i gospodarce

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Prawo w administracji i gospodarce
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Prawa i Administracji

Strona WWW Wydziału: http://www.prawo.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek Prawo w administracji i gospodarce stanowi odpowiedź na zdiagnozowane przez Wydział Prawa i Administracji UG zapotrzebowanie jednostek administracji dotyczące nowego profilu absolwenta, wszechstronnie przygotowanego do pracy przy realizacji zadań publicznych oraz współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej. Kierunek ten stanowi także interesującą ofertę dla urzędników już zatrudnionych we wszelkich organach administracji publicznej – rządowej i samorządowej – zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe. W procesie kształcenia treści teoretyczne będą uzupełniane i wzbogacane wiedzą praktyczną przekazywaną m.in. przez przedstawicieli instytucji państwowych, społecznych i zawodowych specjalizujących się w różnorodnych procesach stosowania prawa i zarządzania. Program studiów dostosowany jest do możliwości osób pracujących, łączących studia z aktywnością zawodową. Program nauczania premiuje, systematyzuje i wspiera zdobywanie umiejętności praktycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku Prawo w administracji i gospodarce predysponuje absolwentów do pracy w administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjach niepublicznych - służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i organizacjach pozarządowych, ponadto okazuje się przydatna w trakcie samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 30 pkt.1)

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

Dla absolwentów z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w szczególności na kierunkach: ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz na innych kierunkach mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych, przyrodniczych i technicznych. 

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 9

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
02 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
04 września 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
12 września 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 19 sierpnia
pon.-pt.: 13:00-17:00,oraz w dniu 07.09.2019 r. sob.: 11:00-15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 84

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 października 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 października 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 października 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 16 września
w dniach 30.09.-16.10. w godzinach 11:00-15:00,w dniach 17-23.10. w godzinach 13:00-17:00 (z wyjątkiem soboty 19.10. - w godz. 11:00-15:00)
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2060
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 93

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 17 września 2019 roku, 12:58