fbpx Piotr Sidorowicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Piotr Sidorowicz

Piotr Sidorowicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2021 roku

magister prawa

Piotr Sidorowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ, dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE

Dyplom nr 4650.


Gdańsk, 20 kwietnia 2021 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie PL_ENG62.91 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1288.37 KB
PDF icon Recenzja 2414.32 KB
Data publikacji: środa, 16 grudnia 2020 roku, 7:09
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 22 kwietnia 2021 roku, 8:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Walentyn-Bukowska