fbpx Paulina Wyszyńska-Ślufińska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2021 roku

magister prawa

Paulina Wyszyńska-Ślufińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność cywilna za szkody doznane w związku z uprawianiem sportu w perspektywie prawnoporównawczej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Bagińska

Recenzenci: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ, dr hab. Władysław Mogilski, prof. UR

Dyplom nr 4680.


Gdańsk, 07 lipca 2021 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska1.63 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon paulina_wyszynska_abstract_dr.pdf106.37 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon mgr_paulina_wyszynska_streszczenie_pl.pdf98.27 KB

Recenzje

Data publikacji: piątek, 7 maja 2021 roku, 17:14
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 lipca 2021 roku, 9:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Walentyn-Bukowska