fbpx Kaja Zaleska-Korziuk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kaja Zaleska-Korziuk

Kaja Zaleska-Korziuk

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2021 roku

magister prawa

Kaja Zaleska-Korziuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakter prawny umowy o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki prawne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz, prof. ALK

Dyplom nr 4681.


Gdańsk, 07 lipca 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract87.33 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie88.73 KB

Recenzje

Data publikacji: środa, 19 maja 2021 roku, 6:52
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 lipca 2021 roku, 9:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Marta Walentyn-Bukowska