fbpx Edvard Juchnevič | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Edvard Juchnevič

Edvard Juchnevič

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2003 roku

Edvard Juchnevič

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstrukcje prawne obligacji i bonów skarbowych jako formy pożyczek państwowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Drwiłło, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr Zbigniew Jaśkiewicz

Dyplom nr 2279.


Gdańsk, 13 sierpnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: