fbpx Adam Mikołajczyk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Adam Mikołajczyk

Adam Mikołajczyk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2003 roku

Adam Mikołajczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współpraca transgraniczna. Studium teoretycznoprawne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Winczorek, doc. dr hab. Leszek Starosta

Dyplom nr 2278.


Gdańsk, 14 sierpnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: