fbpx Paweł Sut | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Paweł Sut

Paweł Sut

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2003 roku

Paweł Sut

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ochrona prywatności a prawo do  informacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, prof. dr hab. Leszek Leszczyński

Dyplom nr 2277.


Gdańsk, 30 lipca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: