fbpx Tomasz Lipowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Lipowski

Tomasz Lipowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 stycznia 2004 roku

Tomasz Lipowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Raj podatkowy jako instrument unikania opodatkowania w stosunkach międzynarodowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jolanta Gliniecka, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Dyplom nr 2360.


Gdańsk, 30 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: