fbpx Sylwia Maria Majkowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Sylwia Maria Majkowska

Sylwia Maria Majkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

Sylwia Maria Majkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na  rozwój prawa europejskiej integracji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UWr, dr hab. Jerzy Zajadło, prof. UG

Dyplom nr 2386.


Gdańsk, 27 maja 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: