fbpx Oktawian Nawrot | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Oktawian Nawrot

Oktawian Nawrot

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2004 roku

Oktawian Nawrot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Status prawny nasciturusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ludwik Kostro, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisława Piątek, dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UG

Dyplom nr 2433.


Gdańsk, 29 września 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: