fbpx Radosław Eugeniusz Giętkowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Radosław Eugeniusz Giętkowski

Radosław Eugeniusz Giętkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2005 roku

Radosław Eugeniusz Giętkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Grajewski, dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW

Dyplom nr 2500.


Gdańsk, 07 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: