fbpx Jacek Tomasz Potulski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jacek Tomasz Potulski

Jacek Tomasz Potulski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2005 roku

Jacek Tomasz Potulski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK

Dyplom nr 2620.


Gdańsk, 29 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: