fbpx Anna Stępień | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Stępień

Anna Stępień

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2005 roku

Anna Stępień

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przekształcenia spółek handlowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kidyba, dr hab. Antoni Witosz, prof. UŚ

Dyplom nr 2554.


Gdańsk, 07 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: