fbpx Iwona Zużewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Iwona Zużewicz

Iwona Zużewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2005 roku

Iwona Zużewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawo konkurencji w żegludze morskiej w ujęciu prawa Wspólnoty Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, dr hab. Maria Dragun-Gertner, ptof. UMK

Dyplom nr 2522.


Gdańsk, 16 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: