fbpx Bogusław Kosmus | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Bogusław Kosmus

Bogusław Kosmus

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2006 roku

Bogusław Kosmus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cywilnoprawne aspekty sprostowania i odpowiedzi prasowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Sobczak, dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. US

Dyplom nr 2655.


Gdańsk, 12 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: