fbpx Anna Maria Nawrot | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Maria Nawrot

Anna Maria Nawrot

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 2006 roku

Anna Maria Nawrot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie praw do  własności intelektualnej w społeczeństwie wiedzy - studium z prawa Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski, doc.dr hab. Leszek Starosta

Dyplom nr 2654.


Gdańsk, 12 maja 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: