fbpx Jarosław Krzysztof Warylewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jarosław Krzysztof Warylewski

Jarosław Krzysztof Warylewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 maja 2002 roku

doktor nauk prawnych

Jarosław Krzysztof Warylewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przestępstwa seksualne

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Jan Skupiński, prof. dr hab. Andrzej Wąsek

Dyplom nr 402.


Gdańsk, 31 grudnia 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: