fbpx Jerzy Jan Ciszewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jerzy Jan Ciszewski

Jerzy Jan Ciszewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2005 roku

doktor

Jerzy Jan Ciszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo cywilne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Marian Kępiński, prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk

Dyplom nr 468.


Gdańsk, 16 lutego 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: