fbpx Arkadiusz Wowerka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Arkadiusz Wowerka

Arkadiusz Wowerka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 stycznia 2007 roku

Arkadiusz Wowerka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Faktoring międzynarodowy - studium prawa prywatnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr hab. Jerzy Ciszewski

Dyplom nr 2761.


Gdańsk, 23 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: