fbpx Magdalena Maria Konopacka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Magdalena Maria Konopacka

Magdalena Maria Konopacka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 października 2006 roku

Magdalena Maria Konopacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasady europejskiego prawa umów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 2734.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: