fbpx Marcin Michał Wiszowaty | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marcin Michał Wiszowaty

Marcin Michał Wiszowaty

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 listopada 2006 roku

Marcin Michał Wiszowaty

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja prawna lobbingu w Polsce na  tle rozwiązań państw obcych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Banaszak, dr hab. Andrzej Pułło, prof. UG

Dyplom nr 2737.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: