fbpx Alina Wypych-Żywicka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Alina Wypych-Żywicka

Alina Wypych-Żywicka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2006 roku

Alina Wypych-Żywicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialnoprawne.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska, prof. dr hab. Wojciech Muszalski, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, prof. dr hab. Urszula Jackowiak

Dyplom nr 486.


Gdańsk, 22 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: