fbpx Dorota Pyć | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dorota Pyć

Dorota Pyć

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 września 2012 roku

Dorota Pyć

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Genowefa Grabowska, prof. dr hab. Janusz Symonides, prof. UMCS, dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Dyplom nr 677.


Gdańsk, 20 października 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: