fbpx Wojciech Krzysztof Cieślak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wojciech Krzysztof Cieślak

Wojciech Krzysztof Cieślak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2006 roku

Wojciech Krzysztof Cieślak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Nawiązka w polskim prawie karnym.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Oktawia Górniok, prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG

Dyplom nr 487.


Gdańsk, 22 lutego 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: