fbpx Marcin Glicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marcin Glicz

Marcin Glicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2007 roku

Marcin Glicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność cywilna za naruszenie obowiązków informacyjnych na  rynku kapitałowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: dr hab. Leszek Ogiegło, prof. UŚ, dr hab. Jerzy Ciszewski

Dyplom nr 2816.


Gdańsk, 19 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: