fbpx Joanna Unterschütz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Joanna Unterschütz

Joanna Unterschütz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2007 roku

Joanna Unterschütz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pikulski, dr hab. Jakub Stelina

Dyplom nr 2842.


Gdańsk, 27 września 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: