fbpx Grzegorz Wierczyński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Grzegorz Wierczyński

Grzegorz Wierczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 października 2007 roku

Grzegorz Wierczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Urzędowa publikacja aktu prawnego jako realizacja zasady jawności prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. UG, Andrzej Szmyt

Dyplom nr 2886.


Gdańsk, 28 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: