fbpx Przemysław Dąbrowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przemysław Dąbrowski

Przemysław Dąbrowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2007 roku

Przemysław Dąbrowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Myśl polityczna i działalność Narodowej Demokracji na  ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1897-1918.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Szpoper

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Maciejewski, prof. dr hab. Egidijus Aleksandravičius

Dyplom nr 2902.


Gdańsk, 28 lutego 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: