fbpx Diana Ewa Trzcińska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Diana Ewa Trzcińska

Diana Ewa Trzcińska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2007 roku

Diana Ewa Trzcińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obowiązki przedsiębiorców na  gruncie ustawy. Prawo ochrony środowiska.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Górski, dr hab. Bartosz Rakoczy

Dyplom nr 2885.


Gdańsk, 28 lutego 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: