fbpx Agnieszka Resiak-Skrzyńska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Agnieszka Resiak-Skrzyńska

Agnieszka Resiak-Skrzyńska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2008 roku

Agnieszka Resiak-Skrzyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Istota i charakter prawny sieci transeuropejskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stanisław Grzelakowski, prof. UŚ, dr hab. Henryk Jan Goik, prof. UG, dr hab. Wojciech Adamczak

Dyplom nr 2953.


Gdańsk, 27 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: