fbpx Maciej Łukasz Nyka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Maciej Łukasz Nyka

Maciej Łukasz Nyka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2008 roku

Maciej Łukasz Nyka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie zewnętrznych stosunków handlowych Wspólnoty Europejskiej w prawie integracji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. UMK, dr hab. Tadeusz Wasilewski

Dyplom nr 3021.


Gdańsk, 26 września 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: